Nyereményjáték | játékszabályzat

Jelen Játékszabályzat a Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. Magyar Bor Budapest Parkban megvalósuló nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szabályait tartalmazza, ezért kérjük, a Játékban való részvétel előtt figyelmesen olvassa el. A Játékszabályzatot a Szervező a  https://buborekoknyara.hu/ oldalon teszi közzé és biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

 

I. A Játék szervezője

A Játék szervezője a Magyar Bormarketing Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., cégjegyzékszám: 01 10 142187; adószám: 32177556-2-41, továbbiakban: Szervező), amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

II. Részvételi feltételek

A Játékban Játékosként az vehet részt, aki 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy.

A Játékban a részvétel önkéntes, feltétele a Szervező, vagy más termékének, vagy szolgáltatásának igénybevétele, nevezetesen a Budapest Parkban előre meghatározott időpontokban egy PinkVibe koktél vásárlása. A Játékos a Játékban való részvételével kijelenti és elismeri, hogy a Játékszabályzatot teljeskörűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó esetleges megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 • A Játék leírása

A Budapest Parkban előre meghatározott időpontokban a hostess-eknél egy PinkVibe koktél vásárlását igazoló nyugtát bemutató 18. életévüket betöltött Játékosok egy kaparóssorsjegyet választhatnak és kaparhatnak le.

Egy látogató annyiszor vehet részt a Játékban, ahányszor bemutatta a bárpultnál kapott, PinkVibe fogyasztását igazoló nyugtát.

III. Nyerteseket érintő általános rendelkezések

A nyertest a Szervező a jelen Szabályzat szerint, tehát azonnal értesíti és nyereményét az esemény helyszínén életkorának igazolásával veheti át.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során bármikor kizárja a Játékból azokat a  személyeket, akik nem felelnek meg a Játékszabályzatának, továbbá azokat a játékosokat, akik a Játék lefolytatását bármilyen módon manipulálják.

A Játékkal kapcsolatos bármely kérdés, panasz esetén a Játékos a következő elérhetőségen keresztül kaphat tájékoztatást: [email protected]

IV. Nyeremények

A nyereményjátékban 10 alkalommal összesen 150 nyereményt osztunk ki (alkalmanként 15 nyereményt):

 • 50 db brandingelt baseball sapka
 • 50 db brandingelt gymbag
 • 50 db brandingelt övtáska

A nyeremény készpénzre, vagy egyéb más nyereményre át nem váltható, és más személyre át nem ruházható.

V. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték az alábbi napokon kapunyitástól 20 óráig:

 • június 21.
 • június 26.
 • július 5.
 • július 19.
 • augusztus 1.
 • augusztus 10.
 • augusztus 15.
 • augusztus 17.
 • augusztus 30.

 

 • A Nyertes értesítése

A nyertes a nyereményt azonnal átveheti az esemény helyszínén, életkorának igazolását követően.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok és nyertesek 18. életévük be nem töltéséből eredő, a Játékosok, nyertesek vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 • Adatkezelési tájékoztató

A Játék során a Szervező személyes adatokat nem kezel.

VI. További feltételek és tájékoztatás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzat feltételeit – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból szintén kizárásra kerül. Amennyiben a Játék során a Játékos bármely cselekménye sérti a Szervező, vagy más személyek jogait, törvényes érdekeit, illetve a közérdeket, vagy az erkölcsi normákat, úgy a Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból.

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék és a Játékszabályzat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, a Játék törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére a Játék teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen Játékszabályzatnak megfelelően.

A Játékszabályzat módosítását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Játék oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Játékkal és annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt.

A Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatos minden jogot fenntart. A Játékosok és résztvevő regisztrált látogatók a nyereményjátékkal kapcsolatosan nem szereznek semmiféle egyéb jogosultságot, mint amit a Szervező jelen Játékszabályzat útján részükre kifejezetten biztosít.

VII. Záró rendelkezések

Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó.

A Játékosok a Játékban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.Sok sikert kívánunk a játékhoz!

Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt.

Szervező