Facebook Instagram TikTok

Nyereményjáték Szabályzat

 

Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. cégjegyzékszám: 01 10 142187, adószám: 32177556-2-41), mint fő Szervező és a ARTTOM Grafikai és Dekorációs Tervező és Szolgáltató Bt. (székhely: 3950 Sárospatak, Hunyadi út 30., cégjegyzék szám: 05 06 009318, adószám: 20209892-2-05), mint Lebonyolító a jelen játékszabályzatban meghatározott Nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi, a jelen játékszabályzatban és a https://buborekoknyara.hu/adatvedelem/ oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően bonyolítja le.

1.      Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a Magyar Bor és Schoblocher Barbara Instagram oldalán 2023. augusztus 14-én posztként megjelenő valamely borkoktélt elkészítik, Instagram storyba feltöltik és @magyarbor jelöléssel ellátják.  

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

2.      A játék részletei

A Játék időtartama: 2023.08.14. 00:00 – 2022.08.21. 15:00

Nyereményjáték lezárásának ideje: 2023.08.21. 16:00

Az eredményhirdetés időpontja: 2023.08.21. 16:00

Eredményhirdetés választás alapján: Schoblocher Barbara kiválasztja az Instagramra feltöltött és @magyarbor jelöléssel ellátott story-k közül azt, amelyik a legjobban tetszik neki

Eredményhirdetés: A nyertest az influencer Instagram story-ban megjelöli és a Magyar Bor felveszi a kapcsolatot vele. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, úgy az influencer pótnyertest választ.

Nyeremény, eredményhirdetés: A nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki. A nyeremény egy 15.000 Ft értékű borkoktél-csomag.

A nyertes kiválasztása szubjektív vélemény alapján történik.

A nyereményt egyeztetés után futárral küldjük el a nyertesnek.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Szervező és Lebonyolító a nyertes Játékost Instagram üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során Instagram story feltöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.      Az Instagram story-t a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos hozzászólását az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

4.      A Szervező és Lebonyolító a nyeremény postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől és a Lebonyolítótól nem követelheti. A nyereményt csak Magyarországon belüli címre tudjuk kiszállítani.

5.      Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

6.      A Lebonyolító, Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Az Instagram teljes körűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik az Instagram-hoz.

Budapest, 2023. augusztus 14.